Apostolis Zolotakis Aurora
 
53

 
Tegelijkertijd exposeert Apostolis Zolotakis in Kunstruimte Zuidoost in station Groningen Noord. 1 - 31 oktober 2013